SpaceNed verbindt
de Nederlandse ruimtevaartsector

Belang van de Nederlandse ruimtevaartsector

Kerncijfers en economische baten

  • De ruimtevaartsector in Nederland genereert een toegevoegde waarde van €600 mln. en werkgelegenheid voor 7000 – veelal hoog opgeleide – werknemers.
  • De economische baten zijn veel breder: er is een belangrijke kruisbestuiving met andere sectoren, bijvoorbeeld waar het gaat om bv materiaalgebruik, robotisering en miniaturisering.

Maatschappelijke baten

  • Nederlandse wetenschap heeft topposities in klimaatonderzoek, astronomie, instrumenten, remote sensing en aerospace engineering. Deze posities zijn in internationaal kader veel groter dan afgeleid kan worden uit de Nederlandse investering en is van groot belang voor bv de internationale wetenschappelijke reputatie van Nederland. Door deze uitstekende positie verschaft Nederland zich bovendien een “entry ticket” om te mogen profiteren van kennis op andere terreinen.
  • Ruimtevaart creëert draagvlak voor investeringen in wetenschap en stimulering van beta-techniek (André Kuipers, open dagen van ESA-ESTEC, grote belangstelling scholen en studenten).
  • Wellicht de grootste maatschappelijke impact is te vinden in ruimtevaarttoepassingen. Meest direct in communicatie: bv live televisie onmogelijk zonder satellieten, smart phone gebruikt dagelijks 40 satellieten. Defensie en veiligheid: communicatie, verkenning, locatiebepaling en spionage, maar ook opsporing criminaliteit (bv wietkweek op akkers). Landbouw: vergroten landbouwopbrengsten, precisielandbouw. Milieu en klimaat: bv door waarneming, monitoring en voorspelling van luchtkwaliteit en waterkwaliteit nadelige klimaateffecten tegengaan (Nederland wereldvermaard om luchtkwaliteit instrumenten), maar ook opsporing van algen, kwaliteit van zwemwater. Logistiek en Vervoer: groot deel lucht-, water- en wegverkeer routekeuze op basis van navigatiesatellieten. Meteorologie: weersvoorspellingen enorm verbeterd met ook brede economische baten (bv. productiviteit luchtvaart, aanbod duurzame energie) en veiligheid en gezondheid.

Politiek-strategische baten

  • Onafhankelijke Europese toegang tot de ruimte
  • Inzet op ruimtevaart is van belang voor de internationale reputatie en relaties