Voorbereidingen voor het Nationaal Groeiplan Voorstel “Met satelliet data op koers naar net zero emissie in 2050” zijn van start!

Tijdens deze themasessie zal er aan de hand van verschillende presentaties, nader worden ingegaan op de inhoud van dit voorstel voor de derde investeringsronde van het Nationaal Groeifonds (NGF), met als doel om het consortium te verbreden en op deze manier gezamenlijk op te trekken. Na elke presentatie is het mogelijk om vragen aan de spreker te stellen. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng en om individueel met elkaar te spreken om verschillende samenwerkingsmogelijkheden en mogelijke participatie te bespreken.

De hamvraag waar de deelnemers zich afgelopen vrijdag met veel enthousiasme over hebben gebogen was:

“Hoe kunnen de socio-economische kosten worden verlaagd en het Nederlandse verdienvermogen worden verhoogd? Hierbij gebruikmakend van de unieke kennis en kunde in Nederland, op gebied van atmosfeermonitoring op de opkomende markt voor dataproducten en informatiediensten.”

De volgende stap is het aanscherpen van de marktvraag per marktsegment.