Roadmaps binnen de ruimtevaarttechnologie

Momenteel zijn de volgende executive summaries van diverse Roadmaps op het gebied van ruimtevaarttechnologie bekend:

Roadmap Attitude and Orbit Control Systems

De standregeling van satellieten staat centraal in de roadmap Attitude and Orbit Control Systems (AOCS). Het document beschrijft alle ruimtevaartgerelateerde activiteiten en ontwikkelingen in Nederland op dit gebied. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: Moog Bradford, TNO, Lens R&D, Airbus NL, ISIS en TUDelft.

Roadmap Data Processing

Data Processing omvat activiteiten die (sensor)data van satellieten geschikt maken voor gebruik in wetenschappelijke en maatschappelijke toepassingen. Daarbij gaat het om opslag, verwerking en distributie van en toegang tot satellietdata. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: KNMI, RUG-Target, TNO, NLR, SRON, Airbus DS-NL, S&T, TriOpSys, ATG.

Roadmap Distributed Satellite Systems

Deze roadmap gaat over de ontwikkeling van technologieën voor ruimtesystemen die uit meerdere elementen bestaan. Vaak gaat het om netwerken van kleine satellieten die gecoördineerd samenwerken aan de oplossing van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: ISIS, TU Delft, TNO, NLR, ASTRON, UTwente, SystematIC, Airbus DS-NL, Hyperion, cosine, S&T, RUG, RUN, MOOG, LioniX, SATRAX, APP, CGI.

Roadmap Electrical Ground Support Equipment en Simulatie

Voordat satellieten de ruimte in kunnen, worden ze grondig getest. Deze roadmap behandelt de technologie van de grondapparatuur die wordt gebruikt bij het testen van satellieten, instrumenten, subsystemen en lanceersystemen. Simulatietechnologie speelt hierbij een belangrijke rol. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: Celestia-STS (voorheen SSBV), AirbusDS Nederland, Terma, NLR, ISIS en Altran Netherlands B.V. (voorheen Nspyre).

Roadmap On-board Payload Data Processing

De roadmap OPDP beschrijft de status en ontwikkeling van algoritmes en hardware voor het bewerken van grote hoeveelheden data aan boord van de satelliet. Datacompressie speelt hierbij een belangrijke rol. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: NLR, Recore, Topic.

Roadmap Optical Instrumentation

Deze roadmap beschrijft de technologische ontwikkelingen die de komende vijf tot tien jaar nodig zijn op het gebied van optische instrumentatie. Voor Nederland bepalen wetenschappers de prioriteiten in aardobservatie en sterrenkunde. Dit leidt tot specifieke behoeftes in technologieontwikkeling. Daarnaast is er een toenemende commerciële markt voor optische instrumentatie. Satellietinstrumenten worden steeds kleiner en beter en daarmee goedkoper om te lanceren. Dat biedt mogelijkheden om kennis door te laten stromen naar de commerciële markt. Ook daarop speelt de optische roadmap in.

Roadmap Thermal Systems

Deze roadmap beschrijft alle ruimtevaart-gerelateerde activiteiten in Nederland op het gebied van warmtehuishouding en koeling van onder meer satellieten, sensoren en detectoren. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: NLR, Thales Cryogenics, Airborne, MOOG Bradford, Universiteit Twente, Dutch Space, Kryoz Technologies, AOES.

Bron: NSO

Recent news

XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers

The visit of over one hundred astronauts to the Netherlands from September 30 to October 6, 2024 during the XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers marks a historic event in our country. Astronauts apply their perspective from space on our Earth...

read more
Meet the Members

As of 2024, SpaceNed wants to give their members the opportunity to meet more often. Therefore we introduce: Meet the Members! Members can sign up to provide a tour, presentation and some drinks at their organization. SpaceNed will take care of communications and...

read more