Roadmaps binnen de ruimtevaarttechnologie

Momenteel zijn de volgende executive summaries van diverse Roadmaps op het gebied van ruimtevaarttechnologie bekend:

Roadmap Attitude and Orbit Control Systems

De standregeling van satellieten staat centraal in de roadmap Attitude and Orbit Control Systems (AOCS). Het document beschrijft alle ruimtevaartgerelateerde activiteiten en ontwikkelingen in Nederland op dit gebied. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: Moog Bradford, TNO, Lens R&D, Airbus NL, ISIS en TUDelft.

Roadmap Data Processing

Data Processing omvat activiteiten die (sensor)data van satellieten geschikt maken voor gebruik in wetenschappelijke en maatschappelijke toepassingen. Daarbij gaat het om opslag, verwerking en distributie van en toegang tot satellietdata. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: KNMI, RUG-Target, TNO, NLR, SRON, Airbus DS-NL, S&T, TriOpSys, ATG.

Roadmap Distributed Satellite Systems

Deze roadmap gaat over de ontwikkeling van technologieën voor ruimtesystemen die uit meerdere elementen bestaan. Vaak gaat het om netwerken van kleine satellieten die gecoördineerd samenwerken aan de oplossing van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: ISIS, TU Delft, TNO, NLR, ASTRON, UTwente, SystematIC, Airbus DS-NL, Hyperion, cosine, S&T, RUG, RUN, MOOG, LioniX, SATRAX, APP, CGI.

Roadmap Electrical Ground Support Equipment en Simulatie

Voordat satellieten de ruimte in kunnen, worden ze grondig getest. Deze roadmap behandelt de technologie van de grondapparatuur die wordt gebruikt bij het testen van satellieten, instrumenten, subsystemen en lanceersystemen. Simulatietechnologie speelt hierbij een belangrijke rol. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: Celestia-STS (voorheen SSBV), AirbusDS Nederland, Terma, NLR, ISIS en Altran Netherlands B.V. (voorheen Nspyre).

Roadmap On-board Payload Data Processing

De roadmap OPDP beschrijft de status en ontwikkeling van algoritmes en hardware voor het bewerken van grote hoeveelheden data aan boord van de satelliet. Datacompressie speelt hierbij een belangrijke rol. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: NLR, Recore, Topic.

Roadmap Optical Instrumentation

Deze roadmap beschrijft de technologische ontwikkelingen die de komende vijf tot tien jaar nodig zijn op het gebied van optische instrumentatie. Voor Nederland bepalen wetenschappers de prioriteiten in aardobservatie en sterrenkunde. Dit leidt tot specifieke behoeftes in technologieontwikkeling. Daarnaast is er een toenemende commerciële markt voor optische instrumentatie. Satellietinstrumenten worden steeds kleiner en beter en daarmee goedkoper om te lanceren. Dat biedt mogelijkheden om kennis door te laten stromen naar de commerciële markt. Ook daarop speelt de optische roadmap in.

Roadmap Thermal Systems

Deze roadmap beschrijft alle ruimtevaart-gerelateerde activiteiten in Nederland op het gebied van warmtehuishouding en koeling van onder meer satellieten, sensoren en detectoren. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: NLR, Thales Cryogenics, Airborne, MOOG Bradford, Universiteit Twente, Dutch Space, Kryoz Technologies, AOES.

Bron: NSO

Recent news

Young (Space) Professionals Event

On Thursday the 12th of October, during the Space Week NL 2023, NVR - Young Professionals Committee, Space Generation Advisory Council (SGAC) and SpaceNed Young Professionals will organize an event specifically for you! As we are convinced that the next generation...

read more
SPIE 2024

The bi-annual SPIE Astronomical Telescopes & Instrumentation conference is organized in Yokohama, Japan, in June 2024. It is the largest conference in this field, which is equally focused on ground- and space-based instrumentation, and attended by more than 2000...

read more
Economic mission to India

Does your company operate internationally in sustainable food systems, medical technology or Key Enabling Technologies (KET)? And are you curious about your business opportunities in India? Then take part in the trade mission to India. Prime Minister Mark Rutte...

read more