Persbericht: Ruimtevaart is de nieuwe economie: verdubbel de Nederlandse investering!

Den Haag, 16 september 2019. “Ruimtevaart is dichterbij dan je denkt” stelt Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland tijdens het evenement ’Space Continuum’. “Zuid-Holland is naast Toulouse en Bremen één van de belangrijkste ruimtevaartclusters in Europa, dit moeten we koesteren en laten bloeien.” Jeroen Rotteveel, voorzitter van de branchevereniging SpaceNed vult aan: “We hebben alles in huis om te profiteren van de nieuwe economie in de internationale ruimtevaart. Ik roep de Nederlandse politiek op de Nederlandse inschrijving in de ESA optionele technologie programma’s te verdubbelen naar een minimum van €200 mln.”

Space Continuum
Tijdens het evenement ‘Space Continuum’, brachten SpaceNed en de provincie Zuid-Holland het Nederlandse ruimtevaart-ecosysteem bij elkaar. Ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen, gebruikers van ruimtevaart, beleidsmakers en nationale en regionale politici en bestuurders kwamen bijeen in Nieuwspoort. Zij gingen met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van ruimtevaart, over technologie en over de data en signalen waarmee satellieten ervoor zorgen dat we kunnen communiceren, we de aarde en de atmosfeer monitoren, en dat we overal op aarde aan plaats- en tijdsbepaling kunnen doen.

Strategische infrastructuur
In gesprekken aan verschillende tafels werd het belang van de infrastructuur in de ruimte onderstreept. Voor zowel vele economische activiteiten op aarde als voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en voedselzekerheid. Ook werd gediscussieerd over de strategische noodzaak van een autonome Europese ruimte-infrastructuur en de mogelijkheid die te lanceren. Ruimtevaart is ook essentieel in het defensie- en veiligheidsdomein. Het borgen van onze veiligheid is ondenkbaar zonder satellietcommunicatie, plaatsbepaling en intelligence uit de ruimte.

Oproep aan de politiek
Het ruimtevaartdebat in de Tweede Kamer van 5 september was door veel deelnemers gevolgd. Er werd geconstateerd dat coalitiepartijen de urgentie van het dichten van het ‘gat’ tussen het beschikbare budget (€131,5 mln) en de noodzakelijke inschrijving van €200 mln. duidden. Jeroen Rotteveel van SpaceNed benadrukte de kritieke situatie voor de Nederlandse ruimtevaart: “In november tijdens de ESA Ministersconferentie moet Nederland voor de komende drie jaar inschrijven. Nu onvoldoende inschrijven betekent verlies van Nederlandse posities, verlies van vervolgopdrachten door de Europese Commissie en missen van mogelijkheden voor productie van in Nederland ontwikkelde technologie.” Een inschrijving van €200 mln. (een verdubbeling ten opzichte van de inschrijving in 2016) is noodzakelijk voor onze Nederlandse posities, temeer andere ESA lidstaten dit jaar naar verwachting €2-4 miljard meer gaan inschrijven t.o.v. 2016.  Samen met Jaap Smit deed hij dringend appèl op de aanwezige Kamerleden een oplossing te vinden om, vooruitlopend op verwachte toekomstige investeringen van het Kabinet in de nieuwe economie, nu de nijpende situatie voor ruimtevaart op te lossen.

Prinsjesfestival
Space Continuum werd georganiseerd in het kader van Prinsjesfestival, waarvan de provincie Zuid-Holland dit jaar strategisch partner is. In de week van 9 t/m 17 september zijn verschillende evenementen georganiseerd rond het thema ‘Van A tot Zuid-Holland’. Daarmee werd de veelzijdigheid van de provincie laten zien.

Meer informatie/contact
Jeroen Rotteveel, voorzitter SpaceNed: jeroen.rotteveel@spacened.nl

Recent news

Young (Space) Professionals Event

On Thursday the 12th of October, during the Space Week NL 2023, NVR - Young Professionals Committee, Space Generation Advisory Council (SGAC) and SpaceNed Young Professionals will organize an event specifically for you! As we are convinced that the next generation...

read more
SPIE 2024

The bi-annual SPIE Astronomical Telescopes & Instrumentation conference is organized in Yokohama, Japan, in June 2024. It is the largest conference in this field, which is equally focused on ground- and space-based instrumentation, and attended by more than 2000...

read more
Economic mission to India

Does your company operate internationally in sustainable food systems, medical technology or Key Enabling Technologies (KET)? And are you curious about your business opportunities in India? Then take part in the trade mission to India. Prime Minister Mark Rutte...

read more