Persbericht: Ruimtevaart is de nieuwe economie: verdubbel de Nederlandse investering!

Den Haag, 16 september 2019. “Ruimtevaart is dichterbij dan je denkt” stelt Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland tijdens het evenement ’Space Continuum’. “Zuid-Holland is naast Toulouse en Bremen één van de belangrijkste ruimtevaartclusters in Europa, dit moeten we koesteren en laten bloeien.” Jeroen Rotteveel, voorzitter van de branchevereniging SpaceNed vult aan: “We hebben alles in huis om te profiteren van de nieuwe economie in de internationale ruimtevaart. Ik roep de Nederlandse politiek op de Nederlandse inschrijving in de ESA optionele technologie programma’s te verdubbelen naar een minimum van €200 mln.”

Space Continuum
Tijdens het evenement ‘Space Continuum’, brachten SpaceNed en de provincie Zuid-Holland het Nederlandse ruimtevaart-ecosysteem bij elkaar. Ondernemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen, gebruikers van ruimtevaart, beleidsmakers en nationale en regionale politici en bestuurders kwamen bijeen in Nieuwspoort. Zij gingen met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van ruimtevaart, over technologie en over de data en signalen waarmee satellieten ervoor zorgen dat we kunnen communiceren, we de aarde en de atmosfeer monitoren, en dat we overal op aarde aan plaats- en tijdsbepaling kunnen doen.

Strategische infrastructuur
In gesprekken aan verschillende tafels werd het belang van de infrastructuur in de ruimte onderstreept. Voor zowel vele economische activiteiten op aarde als voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en voedselzekerheid. Ook werd gediscussieerd over de strategische noodzaak van een autonome Europese ruimte-infrastructuur en de mogelijkheid die te lanceren. Ruimtevaart is ook essentieel in het defensie- en veiligheidsdomein. Het borgen van onze veiligheid is ondenkbaar zonder satellietcommunicatie, plaatsbepaling en intelligence uit de ruimte.

Oproep aan de politiek
Het ruimtevaartdebat in de Tweede Kamer van 5 september was door veel deelnemers gevolgd. Er werd geconstateerd dat coalitiepartijen de urgentie van het dichten van het ‘gat’ tussen het beschikbare budget (€131,5 mln) en de noodzakelijke inschrijving van €200 mln. duidden. Jeroen Rotteveel van SpaceNed benadrukte de kritieke situatie voor de Nederlandse ruimtevaart: “In november tijdens de ESA Ministersconferentie moet Nederland voor de komende drie jaar inschrijven. Nu onvoldoende inschrijven betekent verlies van Nederlandse posities, verlies van vervolgopdrachten door de Europese Commissie en missen van mogelijkheden voor productie van in Nederland ontwikkelde technologie.” Een inschrijving van €200 mln. (een verdubbeling ten opzichte van de inschrijving in 2016) is noodzakelijk voor onze Nederlandse posities, temeer andere ESA lidstaten dit jaar naar verwachting €2-4 miljard meer gaan inschrijven t.o.v. 2016.  Samen met Jaap Smit deed hij dringend appèl op de aanwezige Kamerleden een oplossing te vinden om, vooruitlopend op verwachte toekomstige investeringen van het Kabinet in de nieuwe economie, nu de nijpende situatie voor ruimtevaart op te lossen.

Prinsjesfestival
Space Continuum werd georganiseerd in het kader van Prinsjesfestival, waarvan de provincie Zuid-Holland dit jaar strategisch partner is. In de week van 9 t/m 17 september zijn verschillende evenementen georganiseerd rond het thema ‘Van A tot Zuid-Holland’. Daarmee werd de veelzijdigheid van de provincie laten zien.

Meer informatie/contact
Jeroen Rotteveel, voorzitter SpaceNed: jeroen.rotteveel@spacened.nl

Recent news

XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers

The visit of over one hundred astronauts to the Netherlands from September 30 to October 6, 2024 during the XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers marks a historic event in our country. Astronauts apply their perspective from space on our Earth...

read more
Meet the Members

As of 2024, SpaceNed wants to give their members the opportunity to meet more often. Therefore we introduce: Meet the Members! Members can sign up to provide a tour, presentation and some drinks at their organization. SpaceNed will take care of communications and...

read more