SpaceNed verbindt
de Nederlandse ruimtevaartsector

Thema's

SpaceNed verbindt de Nederlandse ruimtevaartsector - zowel bedrijven als kennisinstellingen - om de marktpositie van deze sector te versterken. SpaceNed beoogt het volle economische en maatschappelijke potentieel van de Nederlandse ruimtevaart in een sterk partnerschap met de Nederlandse overheid tot bloei te brengen. De vereniging wil haar doelstellingen verwezenlijken door activiteiten te ontplooien op de volgende terreinen:

  1. Belangenbehartiging
  2. Handelsbevordering
  3. Innovatie en professionalisering
  4. Communicatie

Belangenbehartiging
SpaceNed maakt zich sterk voor een bloeiende ruimtevaartsector in Nederland en wil met ruimtevaarttechnologie (inclusief toepassingen op basis van satellietdata) een bijdrage leveren aan het verdienmodel van Nederland en aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het terrein van bijvoorbeeld klimaat, water en landbouw. 

SpaceNed heeft als doel de positie van de Nederlandse ruimtevaartsector te versterken en zo bij te dragen aan een dynamische en competitieve sector. SpaceNed vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de ruimtevaartbranche in Nederland en treedt namens hen op richting nationale, regionale en internationale belanghebbenden zoals NSO (Netherlands Space Office), verschillende Ministeries, lokale overheden en ESA/EU.

Handelsbevordering:
SpaceNed organiseert internationale netwerk- en beursactiviteiten, waarbij de leden contacten kunnen leggen met internationale klanten. Onder de noemer “Global Challenges – NL Space solutions” ondersteunt SpaceNed de leden op het gebied van promotie en positionering van producten en diensten in de internationale ruimtevaarttechnologie. We maken ons samen sterk voor het imago van de Nederlandse ruimtevaartsector als koploper in niches van de ruimtevaartmarkt voor onze internationale klanten en partners.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen SpaceNed, Aviaspace, provincie Zuid-Holland en Deelstraat Bremen in het bijzijn van het Koninklijk paar tijdens de handelsmissie naar Bremen, 5 en 6 maart 2019 (foto: RVO)

Innovatie en professionalisering   
SpaceNed stimuleert innovatie, kennisoverdracht en samenwerking tussen de leden (in nauwe samenwerking met nationale en regionale overheden) , waarbij we inzetten op het behoud en verder uitbouwen van de koploperspositie die de Nederlandse ruimtevaartbranche op niches op dit moment in de wereld inneemt.

SpaceNed faciliteert het delen van kennis en ervaring onder de leden, door een platform te creëren waarbij leden elkaar ontmoeten en informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen. Daarnaast organiseert SpaceNed themasessies voor haar leden waarbij externe deskundigen hun kennis delen.

Communicatie
Op het gebied van pers & communicatie wordt er met regelmaat gezorgd dat relevante informatie met de leden en belanghebbenden wordt gedeeld zodat iedereen altijd op de hoogte is van de meest actuele en relevante ontwikkelingen.
Een voorbeeld van het bundelen en delen van informatie is bijvoorbeeld de NL Spacedirectory van NL Space.


 

 

 

  • Een internationaal klimaatbeleid is onmogelijk zonder Nederlandse satellietinstrumenten
  • De Nederlandse ruimtevaart is hofleverancier van hightech en wetenschap voor Europese ruimtemissies
  • Noordwijk is de thuisbasis van het grootste ruimtevaartcentrum van Europa: ESA-ESTEC