SpaceNed verbindt
de Nederlandse ruimtevaartsector

Ruimtevaart innovatiemissie naar de Verenigde Staten.

Hierbij attendeer ik u graag op de ruimtevaart innovatiemissie naar de Verenigde Staten.

Het Netherlands Space Office (NSO), SpaceNed, het Innovatie Attaché (IA) netwerk in de VS en RVO slaan de handen ineen voor het organiseren van een innovatiemissie naar de VS op het gebied van Ruimtevaart.

De innovatiemissie is bedoeld voor Nederlandse ruimtevaart bedrijven en kennisinstellingen die een serieuze interesse hebben in de VS.

De missie staat gepland voor 20-24 juni en het programma zal o.a. de volgende elementen in de regio rondom Washington DC bevatten: bezoeken aan bedrijven en/of kennisinstellingen en onderzoekscentra, thematische rondetafelgesprekken, matchmaking en netwerkbijeenkomsten. Het biedt zo de mogelijkheid om inzichten en contacten op te doen met Amerikaanse counterparts en daarmee mogelijke bilaterale samenwerking te verkennen.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meldt u dan vóór 31 maart 2022 aan via dit online registratieformulier. Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past.

Kosten
De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen €250 exclusief btw per persoon.

Meer informatie
Meer informatie over deze innovatiemissie en het programma leest u op de RVO website. Daarnaast kunt u contact opnemen met onderstaande personen in het colofon.