SpaceNed verbindt
de Nederlandse ruimtevaartsector

Connecting Space Regions!

Save the date, 'Connecting Space Regions' over Digitalisering 18 mei a.s. 10-11.30 uur!

N.a.v. het samenwerkingsproject met Provincie Bremen en Provincie Zuid Holland, zullen wij dit jaar 4 digitale events organiseren!

Op 18 mei a.s. trappen we af met de eerste editie, die in het teken staat van ‘Digitalisering’.

Zie onderaan dit bericht de link naar de Save the Date met het programma en uitgebreidere informatie

Het event bestaat uit een plenair programma (1,5 uur) en daarna kunnen bedrijven/kennisinstellingen in de dagen erna B2B matchmaking gesprekken voeren. De matchmaking wordt verzorgd door Enterprise Europe Network (EEN). Naast partijen uit Zuid-Holland/NL en Bremen, zullen voor deze editie ook space clusters in Polen, Denemarken en Oostenrijk worden uitgenodigd!

Heb je interesse in deelname? Meld je aan via de aanmeldlink in de Save the date!

pdfSaveTheDateConnectingSpaceRegions.pdf

 

Ruimtevaart is overal!

pdfRuimtevaart_is_overal.pdf

Oproep Nederlandse Spacesector aan het volgende kabinet!

Wij willen samen met het volgende kabinet de maatschappelijke uitdagingen aangaan door de kansen die ruimtevaarttechnologie biedt optimaal te benutten. Dit doen we door onze hoogwaardige kennis en kunde om te zetten in innovatieve oplossingen. Wij trekken als Nederlandse ruimtevaartsector samen op: van kennisinstellingen, universiteiten, innovatieve startups, MKB tot hoogwaardige industrie. Als sector stellen wij een nieuwe Ruimtevaart Agenda op waarmee we voorsorteren op de kansrijke toekomst. De agenda is integraal en van de sector. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door zelf te investeren. Wij zetten ons in voor state of the art technologieontwikkeling en kruisbestuiving met andere sectoren. Wij dragen bij aan een veiliger en duurzamer Nederland en inspireren de samenleving met kennis over de wereld en het universum.

Wij vragen het nieuwe kabinet om vertrouwen en steun. Door met ons samen te werken en de juiste randvoorwaarden te creëren. Door oog te hebben voor het internationale speelveld en de concurrentie. Door mee te doen in Europa. Er is visie en strategie nodig en daarop gebaseerde investeringen: omarm onze agenda, vertaal deze in een Nationaal Programma Ruimtevaart en help ons de ambities waar te maken en de kansen voor Nederland optimaal te benutten.

In de bijlage treft u een nadere onderbouwing aan inclusief vele voorbeelden van de toegevoegde waarde van ruimtevaarttechnologie.

 

Vormgeving: Fabienne de Hilster / DECODED Communications & Design (de-coded.nl)

Nieuwsbericht: Hou de vaart in de ruimtevaart

Hou de vaart in ruimtevaart

Sector en Provincie Zuid-Holland onderschrijven inhoudelijke focus van de Nota Ruimtevaartbeleid, maar constateren desastreus tekort aan financiële middelen

Delft, 21 juni 2019 – Met de publicatie van de Nota Ruimtevaartbeleid is woensdag de inzet van het kabinet voor de komende jaren bekend gemaakt. Van groot belang daarin is de Nederlandse inschrijving in de optionele technologieprogramma’s van ESA. Jeroen Rotteveel, voorzitter van de sectororganisatie SpaceNed: “Nederland zakt hiermee nog verder weg ten opzichte van de al historisch lage inschrijving van 2016. Dat betekent dat we het risico lopen om zowel de Nederlandse kennisambitie, als het marktpotentieel van de Nederlandse ruimtevaartsector niet waar te kunnen maken. Denk daarbij aan het versterken van onze rol in de ontwikkeling van een Europees klimaatinstrument, in het bijzonder de CO2 missie op Sentinel 7, of ontwikkeling van satellietonderdelen voor de commerciële ruimtevaartmarkt, zoals laser satellietcommunicatie.

galileo 2 Foto persbericht

Nederland in onderste regionen ESA ranking

Ondanks een verhoging van de inschrijving voor optionele programma’s van € 102 miljoen in 2016 naar € 133,5 miljoen nu, schrijven andere ESA lidstaten naar verwachting aanzienlijk meer in. Zo kondigde Spanje aan haar inschrijving met € 350 miljoen te verhogen. In de ranking van bijdragen door de lidstaten, waar Nederland nu plaats 18 van 22 inneemt, dreigt verdere daling. Commissaris van de Koning van de Provincie Zuid-Holland, waar de activiteiten van de NL ruimtevaartsector zich concentreren, Jaap Smit: “ik ben teleurgesteld over deze te geringe inzet, die niet passend is bij onze statuur als gastland van ESA-ESTEC en schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het Spacecluster in Nederland. Op deze manier houden we onvoldoende vaart in de ruimtevaart.”

Inhoudelijke toon van de Nota positief

Het Kabinet erkent het grote strategische, economische, wetenschappelijke én maatschappelijke belang van de Europese en Nederlandse ruimtevaart. Ruimtevaart is immers één van de weinige industriële sectoren in Europa die kan concurreren met bestaande (USA, Rusland) en nieuwe ruimtevaartmachten China en India. Met de veranderende economische en technologische verhoudingen in de wereld is het cruciaal om in het strategische veld van ruimtevaart voorop te blijven lopen. De Nederlandse sector kán dat ook en is goed gepositioneerd om deel te nemen in de kern van de nieuwe Europese klimaatmissie (Sentinel 7 die CO2 gaat monitoren), om een substantieel marktaandeel te verwerven in de veilige optische satellietcommunicatie, en om onderdelen te gaan leveren aan (mega-) constellaties. Nederland huisvest bovendien het technisch hart van de Europese ruimtevaart; ESTEC met 2800 internationale kenniswerkers in Noordwijk.

Alle reden om de inschrijving van 2016 voor ESA optionele technologie programma’s te verdubbelen naar € 200 miljoen.

Verdubbeling van het NL ruimtevaartbudget noodzakelijk

SpaceNed en de Provincie Zuid-Holland streven naar een verdubbeling van het Nederlands ruimtevaartbudget; van € 100 miljoen inschrijving in ESA optionele technologie programma’s in 2016 naar € 200 miljoen in december 2019 (de facto een intensivering van € 33 miljoen per jaar). Dit is niet alleen hard nodig om de in de afgelopen jaren opgelopen achterstand een beetje bij te trekken, maar vooral om de Nederlandse sector tijdig te positioneren voor belangrijke maatschappelijke en economische kansen. Dit zowel in de aankomende Europese klimaatmissie als in de veilige communicatiebelofte van de toekomst: optische satellietcommunicatie. Programma’s waar alle ESA lidstaten die kennis en kunde hebben vol op inzetten (slim met het oog op de hoge economische return).

Dit kabinet blijft steken op € 133,5 miljoen zonder kabinetsbrede bijdrages uit andere ministeries

Leden van de Tweede Kamer hebben veelvuldig aangedrongen op een intensivering van de NL bijdrage aan ESA en hebben de Staatssecretaris opgeroepen andere departementen aan te haken om tot een intensivering te komen. Een logische oplossing: ruimtevaart betreft in wezen een strategische hightech infrastructuur naar en ín de ruimte, die voor bijna alle economische en maatschappelijke processen op aarde onmisbaar is. Vanuit die optiek is het onlogisch dat de bijdrage aan ESA alleen vanuit EZK en OC&W wordt geleverd.