Nieuw bestuur SpaceNed oktober 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 oktober jl. is het nieuwe bestuur van SpaceNed gekozen en geinstalleerd.

We hebben afscheid genomen van voorzitter Arnaud de Jong (Airbus Defence and Space Netherlands) onder wiens leiding de activiteiten en belangen van SpaceNed en haar leden meer op de kaart gezet zijn. Hij wordt opgevolgd door Jeroen Rotteveel (ISIS Innovative Solutions in Space).

Ook penningmeester Jeroen Thijs (ATG-Europe) heeft het stokje overgedragen. Aan Michiel Vullings van ATG-Europe. We zijn Jeroen zeer erkentelijk voor het achterlaten van een financieel gezonde vereniging.

V.l.n.r.: Matthijs de Haan (Terma Nederland), bestuurslid, Michiel Vullings (ATG-Europe), penningmeester, Henri Werij (TNO), bestuurslid, Jeroen Rotteveel (ISIS), voorzitter, Reineke van der Kolk (Airbus Defence and Space Netherlands), secretariis, Peter Dieleman (NLR) bestuurslid. Op deze foto ontbreekt Bert Monna (Hyperion Technologies), bestuurslid.

Recent news

XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers

The visit of over one hundred astronauts to the Netherlands from September 30 to October 6, 2024 during the XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers marks a historic event in our country. Astronauts apply their perspective from space on our Earth...

read more
Meet the Members

As of 2024, SpaceNed wants to give their members the opportunity to meet more often. Therefore we introduce: Meet the Members! Members can sign up to provide a tour, presentation and some drinks at their organization. SpaceNed will take care of communications and...

read more