NIDV en SpaceNed ondertekenen samenwerkings-LOI

Maandag 29 juni 2020 hebben SpaceNed en de NIDV een overeenkomst ondertekend waarin de intentie is bekrachtigd de ontstane samenwerking officieel te maken. Voor SpaceNed en de NIDV als brancheorganisaties voor respectievelijk de Nederlandse ruimtevaartsector en de Defensie- en Veiligheidsindustrie is de samenwerking een logische stap nu veiligheid en ruimtevaart steeds meer met elkaar verbonden raken. Daarvoor zetten ze een gezamenlijke werkgroep op met als thema “Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid”.

Groot strategisch belang

“De publieke en private infrastructuur van satellieten in de ruimte is van groot strategisch belang voor het functioneren van onze data-gedreven samenlevingen” zegt Jeroen Rotteveel, voorzitter van SpaceNed. “Het eigendom van deze infrastructuur is niet langer voorbehouden aan wereldspelers als de VS, Rusland, Europa, China en India. Door dalende lanceerkosten en miniaturisering is het lanceren van eigen (kleine) satellieten door private partijen en kleinere statelijke spelers mogelijk geworden. Inmiddels maken private en overheidspartijen overal ter wereld volop gebruik van communicatie, aardobservatie en navigatie middels satellieten voor hun dagelijkse operaties.”

Ron Nulkes, directeur van de NIDV benadrukt dat het gebruik van de mogelijkheden van infrastructuur in de ruimte én de bescherming van diezelfde strategische infrastructuur, ook van groot belang is in het Nederlandse Defensie- en Veiligheidsdomein. “Overheden en internationale organisaties pakken dit thema steeds ambitieuzer op. Dat zou in Nederland ook moeten gebeuren”.

Ruimtevaart onder de aandacht brengen

Doel van de samenwerking tussen SpaceNed en de NIDV is om gezamenlijk het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te gaan dragen. Daarbij vullen beide organisaties elkaar goed aan. SpaceNed beschikt over veel technische knowhow van de bloeiende Nederlandse ruimtevaartbranche. De NIDV heeft jaren aan ervaring met het samenbrengen van overheid, industrie en kennisinstellingen om nieuwe domeinen te verkennen. En bovendien een sterk nationaal en internationaal politiek-bestuurlijk netwerk op het gebied van Defensie en Veiligheid.

Eerste stappen

De samenwerkingsovereenkomst tussen SpaceNed en NIDV is aangegaan voor een initiële periode van twee jaar. Concrete doelstellingen in die periode zijn:

  • het opstellen van een postion-paper op het terrein van Ruimtevaart voor Veiligheid en Defensie;
  • het uitdragen daarvan bij de betrokken departementen in Nederland en bij de Nederlandse politiek;
  • het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en
  • het gezamenlijk opstellen van artikelen voor vakbladen etc.

Daarnaast wordt gedacht aan het voorbereiden van een Nederlandse bijdrage aan internationale projecten op het terrein van Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid, bijvoorbeeld in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF), Horizon Europe en het thema Veiligheid van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.


SpaceNed

SpaceNed is de brancheorganisatie voor de Nederlandse ruimtevaartsector. SpaceNed telt zo’n 40 leden en heeft als doel de positie van de Nederlandse ruimtevaartsector te versterken en zo bij te dragen aan een dynamische en competitieve sector.

SpaceNed verbindt de Nederlandse ruimtevaartsector – zowel bedrijven als kennisinstellingen – om de marktpositie van deze sector te versterken.

www.spacened.nl

Stichting NIDV

De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid. Opgericht in 1984 door de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Defensie en industrie zorgt de NIDV het duurzaam positioneren van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie in binnen- en buitenland.

Voor de 170 bij de NIDV aangesloten bedrijven en kennisinstellingen wordt opgetreden als informatieverstrekker, belangenbehartiger en dienstverlener.

www.nidv.eu

———————————————————————————————-

The English version of this article is available here: pdf English Version

Recent news

Young (Space) Professionals Event

On Thursday the 12th of October, during the Space Week NL 2023, NVR - Young Professionals Committee, Space Generation Advisory Council (SGAC) and SpaceNed Young Professionals will organize an event specifically for you! As we are convinced that the next generation...

read more
SPIE 2024

The bi-annual SPIE Astronomical Telescopes & Instrumentation conference is organized in Yokohama, Japan, in June 2024. It is the largest conference in this field, which is equally focused on ground- and space-based instrumentation, and attended by more than 2000...

read more
Economic mission to India

Does your company operate internationally in sustainable food systems, medical technology or Key Enabling Technologies (KET)? And are you curious about your business opportunities in India? Then take part in the trade mission to India. Prime Minister Mark Rutte...

read more