NIDV en SpaceNed ondertekenen samenwerkings-LOI

Maandag 29 juni 2020 hebben SpaceNed en de NIDV een overeenkomst ondertekend waarin de intentie is bekrachtigd de ontstane samenwerking officieel te maken. Voor SpaceNed en de NIDV als brancheorganisaties voor respectievelijk de Nederlandse ruimtevaartsector en de Defensie- en Veiligheidsindustrie is de samenwerking een logische stap nu veiligheid en ruimtevaart steeds meer met elkaar verbonden raken. Daarvoor zetten ze een gezamenlijke werkgroep op met als thema “Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid”.

Groot strategisch belang

“De publieke en private infrastructuur van satellieten in de ruimte is van groot strategisch belang voor het functioneren van onze data-gedreven samenlevingen” zegt Jeroen Rotteveel, voorzitter van SpaceNed. “Het eigendom van deze infrastructuur is niet langer voorbehouden aan wereldspelers als de VS, Rusland, Europa, China en India. Door dalende lanceerkosten en miniaturisering is het lanceren van eigen (kleine) satellieten door private partijen en kleinere statelijke spelers mogelijk geworden. Inmiddels maken private en overheidspartijen overal ter wereld volop gebruik van communicatie, aardobservatie en navigatie middels satellieten voor hun dagelijkse operaties.”

Ron Nulkes, directeur van de NIDV benadrukt dat het gebruik van de mogelijkheden van infrastructuur in de ruimte én de bescherming van diezelfde strategische infrastructuur, ook van groot belang is in het Nederlandse Defensie- en Veiligheidsdomein. “Overheden en internationale organisaties pakken dit thema steeds ambitieuzer op. Dat zou in Nederland ook moeten gebeuren”.

Ruimtevaart onder de aandacht brengen

Doel van de samenwerking tussen SpaceNed en de NIDV is om gezamenlijk het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te gaan dragen. Daarbij vullen beide organisaties elkaar goed aan. SpaceNed beschikt over veel technische knowhow van de bloeiende Nederlandse ruimtevaartbranche. De NIDV heeft jaren aan ervaring met het samenbrengen van overheid, industrie en kennisinstellingen om nieuwe domeinen te verkennen. En bovendien een sterk nationaal en internationaal politiek-bestuurlijk netwerk op het gebied van Defensie en Veiligheid.

Eerste stappen

De samenwerkingsovereenkomst tussen SpaceNed en NIDV is aangegaan voor een initiële periode van twee jaar. Concrete doelstellingen in die periode zijn:

  • het opstellen van een postion-paper op het terrein van Ruimtevaart voor Veiligheid en Defensie;
  • het uitdragen daarvan bij de betrokken departementen in Nederland en bij de Nederlandse politiek;
  • het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en
  • het gezamenlijk opstellen van artikelen voor vakbladen etc.

Daarnaast wordt gedacht aan het voorbereiden van een Nederlandse bijdrage aan internationale projecten op het terrein van Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid, bijvoorbeeld in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF), Horizon Europe en het thema Veiligheid van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.


SpaceNed

SpaceNed is de brancheorganisatie voor de Nederlandse ruimtevaartsector. SpaceNed telt zo’n 40 leden en heeft als doel de positie van de Nederlandse ruimtevaartsector te versterken en zo bij te dragen aan een dynamische en competitieve sector.

SpaceNed verbindt de Nederlandse ruimtevaartsector – zowel bedrijven als kennisinstellingen – om de marktpositie van deze sector te versterken.

www.spacened.nl

Stichting NIDV

De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid. Opgericht in 1984 door de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Defensie en industrie zorgt de NIDV het duurzaam positioneren van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie in binnen- en buitenland.

Voor de 170 bij de NIDV aangesloten bedrijven en kennisinstellingen wordt opgetreden als informatieverstrekker, belangenbehartiger en dienstverlener.

www.nidv.eu

———————————————————————————————-

The English version of this article is available here: pdf English Version

Recent news

XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers

The visit of over one hundred astronauts to the Netherlands from September 30 to October 6, 2024 during the XXXV Planetary Congress of the Associaton of Space Explorers marks a historic event in our country. Astronauts apply their perspective from space on our Earth...

read more
Meet the Members

As of 2024, SpaceNed wants to give their members the opportunity to meet more often. Therefore we introduce: Meet the Members! Members can sign up to provide a tour, presentation and some drinks at their organization. SpaceNed will take care of communications and...

read more