Op 28 februari 2024 organiseert AeroVision in opdracht van het Netherlands Space Office NSO  de bijeenkomst “Het feest van de gebruiker – Vraagsturing in Aardobservatie”. Tijdens deze bijeenkomst werken we aan versterking van de relatie tussen de ruimtevaart branche en een diversiteit aan gebruikers. Het centrale thema is de vraag of en hoe gebruikerswensen en -behoeften ingezet kunnen worden om meer gebruik, en meer impact te realiseren met ruimtevaart.

U bent van harte uitgenodigd om uw input en bijdrage aan deze discussie te leveren. De resultaten van deze bijeenkomst dragen bij aan de lange termijn ruimtevaartagenda en de rol van vraagsturing op de acties die daaruit voortkomen.

Een belangrijk uitgangspunt van deze bijeenkomst zijn de zes behoeftenstudies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Met deze studies op diverse thema’s wordt een breed kader geschetst van gebruikerswensen. De rapporten van die studies kunt u inzien via onderstaande link:
Resultaten onderzoeken naar gebruikersbehoeften satellietdata | Spaceoffice.nl

Wij hopen u op woensdag 28 februari 2024 in de Prodentfabriek in Amersfoort te mogen ontvangen. De bijeenkomst zal om 11.30 starten en eindigt om ca. 17.30 (lunch en borrel inbegrepen). Zet de datum alvast in uw agenda, of meld u nu hier aan.

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u mailen naar Maaike Abels: maaike.abels@aerovision.nl