Geïnteresseerd en enthousiast, zo maakte Minister EZK Micky Adriaansens maandag kennis met de NL ruimtevaartbranche tijdens haar werkbezoek aan Airbus Nederland in de regio Zuid-Holland. Vertegenwoordigers van de sector lichtten toe hoe Nederlandse ruimtevaarttechnologie het antwoord biedt op grote, maatschappelijke uitdagingen – neem veiligheid, communicatie en emissiemonitoring – en daarnaast bijdraagt aan het nationale verdienvermogen. De minister gaf aan met de opgedane kennis en inspiratie de komende periode aan de slag te gaan.

De ruimtevaartsector bestaat uit een netwerk van onder andere EstecTU DelftNederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en European Space Agency – ESA. Het levert een cruciale bijdrage aan klimaatmonitoring, door schadelijke uitstoot van broeikasgassen steeds nauwkeuriger te kunnen meten. Airbus Nederland richt zich ook op de ontwikkeling en productie van zonnepanelen en ontwikkelt samen met partners toepassingen op het gebied van laser satellietcommunicatie. Dit draagt in de toekomst bij aan een sneller en veiliger communicatienetwerk.

Oegstgeest, 30 mei 2022. Minister Adriaansens van EZ bezoekt Airbus.

Oegstgeest, 30 mei 2022. Minister Adriaansens van EZ bezoekt Airbus.

Oegstgeest, 30 mei 2022. Minister Adriaansens van EZ bezoekt Airbus.